Projekt nabave nove opreme

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina provela je projekt nabave nove opreme nakon potresa 22. ožujka 2020. godine

Razorni potres magnitude 5,5 MW 22. ožujka 2020. godine pogodio je područje Zagrebačke županije i nanio trajne posljedice širem području.Sveukupno 16 vatrogasaca JVP Grada Varaždina kroz 8 je dana sudjelovalo u spašavanju imovine i sanaciji šteta uzrokovanih potresom na području Zagrebačke županije.

Zbog velikog broja intervencija koje su se odvijale u katastrofalnim uvjetima, oštećen je značajan dio opreme, prvenstveno zaštitna oprema i kompletna oprema za rad i spašavanje s visina i dubinate ostala oprema koja je služila u intervencijama radi značajne i povećane upotrebe. Radi navedenog, JVP Grada Varaždina stekla je uvijete za prijavu na natječaj Fonda solidarnosti Europske unije i jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih sredstava čija svrha je bila pokriti javne rashode izravno povezane sa serijom potresa od 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području Zagrebačke županije.

Uz stručnu podršku Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, JVP Grada Varaždina uspješno je prijavila i provela projekt „Nabava uništene, oštećene i rashodovane opreme JVP Grada Varaždina nakon potresa 22. ožujka 2020. u Zagrebu“, pod referentnim brojem FSEU.JID.MUP.SP.161.

JVP Grada Varaždina dodijeljena su bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 20.237,73 EURza nabavu zaštitne opreme i kompletne opreme za rad i spašavanje s visina i dubina te ostalu opremu koja je služila u intervencijama. Navedeni projekt proveden je u sklopu Poziva „Jednostavna izravna dodjela bespovratnih sredstava iz FSEU“.

Razdoblje provedbe projekta je od  29. prosinca 2020. do 30. lipnja 2023. godine, a projekt je u potpunosti završen. Ukupne troškove u 100% iznosu financirao je Fond solidarnosti Europske unije.

Projekt je u 100%-tnom iznosu sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije.


Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina provela je projekt nabave nove opreme nakon potresa 28. prosinca 2020. godine

Razorni potres magnitude 6,4 MW 29. prosinca 2020. godine pogodio je područje Sisačko-moslavačke županije i nanio trajne posljedice širem području. Sveukupno 29 vatrogasaca JVP Grada Varaždina kroz 13 je dana sudjelovalo u spašavanju imovine i sanaciji šteta uzrokovanih potresom na području Sisačko – moslavačke i Varaždinske županije.

Zbog velikog broja intervencija koje su se odvijale u katastrofalnim uvjetima, oštećen je značajan dio opreme, prvenstveno alpinistička oprema i oprema koja je služila u intervencijama. Sva navedena oprema neophodna je u takvoj vrsti i opsegu operacije koja je provedena u Sisku, Petrinji i Varaždinu, no radi znatnih oštećenja nužna je bila nabava nove opreme. Radi navedenog, JVP Grada Varaždina stekla je uvjete za prijavu na natječaj Fonda solidarnosti Europske unije i jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih sredstava čija svrha je bila pokriti javne rashode izravno povezane sa serijom potresa od 28. i 29. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije.

Uz stručnu podršku Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, JVP Grada Varaždina uspješno je prijavila i provela projekt „Povećana nabava nove opreme radi zamjene uništene, oštećene i rashodovane opreme JVP Varaždin, nakon serije potresa počevši od 28. prosinca 2020.“, pod referentnim brojem FSEU.JID.MUP.SP.141.

JVP Grada Varaždina dodijeljena su bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 57.039,05 EUR za dio opreme za spašavanje iz visina i dubina, kao i dio oštećene alpinističke opreme koja je korištena u intervencijama na oba potresa. Navedeni projekt proveden je u sklopu Poziva „Jednostavna izravna dodjela bespovratnih sredstava iz FSEU“.

Razdoblje provedbe projekta je od 7. ožujka do 30. lipnja 2023. godine a projekt je u potpunosti završen. Ukupne troškove u 100% iznosu financirao je Fond solidarnosti Europske unije.

Oprema nabavljena bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije


Skip to content