O nama

Poštovani sugrađani, braćo vatrogasci, cijenjeni posjetitelji naših web stranica !
Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina više od 60 godina bavi se požrtvovnim radom spašavanja ljudi, životinja, imovine i okoline u najtežim i opasnim situacijama, nesrećama s odgovornim i trenutnim odlukama.
Od skromnog početka 1959. godine s nekolicinom vatrogasaca, jednostavne i neučinkovite opreme, pa do današnje dobro organizirane i osposobljene, primjereno opremljene profesionalne vatrogasne postrojbe povijesni je put organiziranog profesionalnog vatrogastva u Varaždinu .
U današnjem okruženju vatrogasna djelatnost nije samo gašenje požara, već ona ima širi i dublji značaj u kompletnom sistemu zaštite i spašavanja. Pred Javnom vatrogasnom postrojbom postavljeni su visoki zahtjevi po pitanju stručne, učinkovite i brze intervencije koja mora biti spremna suzbiti sve prijeteće nezgode današnjeg modernog doba, te ublažiti posljedice svih nesreća i nezgoda.
Vatrogasna postrojba grada Varaždina zapošljava 59 operativna vatrogasca, stručno osposobljenih i tehnički obučenih za sve vrste intervencija prilikom kojih stavljaju na raspolaganje sve svoje tjelesne i psihofizičke sposobnosti. Kod spašavanja drugih života stavljaju u opasnost svoj život, najviše što čovjek može žrtvovati za spas drugog čovjeka.
Ovdje je naročito važna dobra organiziranost i timski rad zbog čega se i provodi stalna teoretska i praktična nastava.
Javna vatrogasna postrojba grada Varaždina stručno i učinkovito rješava sve poslove iz vatrogasne djelatnosti na području Grada Varaždina, ali i na području županije i Republike Hrvatske ako se za to ukaže potreba.
Na ovim našim stranicama željeli bismo predstaviti našu postrojbu u riječi i slici kao i zahvaliti svim umirovljenim vatrogascima naše postrojbe koji su postavili čvrste temelje za profesionalno vatrogastvo u našem gradu, aktivnim profesionalnim vatrogascima te suradnicima koji doprinose razvoju Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina

Labaš Ivica, univ.spec.aedif.

Skip to content