Izjava o pristupačnosti

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina koje se nalazi na adresi https://www.jvp-varazdin.hr/ 

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina https://www.jvp-varazdin.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Alt atribut. Slike ne sadrže prikadan tekstualni naziv na hrvatskom jeziku. Potrebno je postojeće tekstualne nazive (alt atribut) zamijeniti prikladnim opisima na hrvatskom jeziku.
  • Datoteke. Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem.
  • Poveznice. Poveznice nisu podcrtane, te je preporuka koristiti dodatne oznake poput podcrtavanja.
  • Gumbi na audio i video zapisima. Gumbi na video zapisima nemaju kratak tekstualni naziv na hrvatskom jeziku. Preporuka je ubaciti kratke tekstualne nazive na hrvatskom jeziku kako bih se prepoznala funkcionalnost gumba.

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 20. svibnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.

Izjava je zadnji put preispitana 20. svibnja 2021. Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Varaždina.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Trenkova 44, 42000 Varaždin

Tel: +385 42 203 430

E mail: : javna-vatrogasna-postrojba@vz.t-com.hr 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Skip to content