Intervencije

Požar pilane

Dana 01.04.2021. u 13:18 na poziv građana da je došlo do požara na pilani u Sračincu, Vrtna 60, izašli smo

Požar drvene građe

Dana 24.03.2021. u 13:54 zaprimljena je dojava da gori drvena građa uskladištena na otvorenom u G. Kučanu, Kneginečka bb. Izašli

Požar otvorenog prostora

Dana 24.03. u 13:33 izašli smo na požar otvorenog prostora, niskog raslinja i šume u Ulicu Motičnjak sa dva djelatnika

Prometna nesreća

Dana 20.03.2021. na poziv policije, da je došlo do prometne nesreće na zaobilaznici prema Luminiju kod benzinske crpke Šilec, izašli

Prometna nesreća

Dana 18.03.2021 u 19:13 sati zaprimljena je dojava iz Centra 112 o prometnoj nesreći na Haliću broj 52. Na intervenciju

Požari otvorenih prostora

U protekla dva tjedna u Varaždinskoj županiji na požarima otvorenih prostora bilježimo 19 intervencija od kojih je JVP intervenirao 7

Istjecanje plina

Dana 1.3.2021 u 19:48 primili smo dojavu o sumnji na istjecanje plina u ulici Vladimira Gortana, Varaždin. Dolaskom na mjesto

Izvlačenje vozila iz Drave

Dana 1.3.2021 primili smo dojavu o potrebi izvlačenja vozila iz korita rijeke Drave, budući da mu prijeti poplavljanje, u prediu

Spašavanje osoba

Dana 24.02.2021. u 13:30h zaprimili smo dojavu da je u Majerju (mjesto Majersko), općina Petrijanec potrebno spasiti tri mlađe ženske

Požar otvorenog prostora

Dana 24.02.2021. u 13:10h zaprimili smo dojavu da je u Hraščici , Radnička ulica bb došlo dao požara na otvorenom