Manji požar u trgovačkom centru

Dana, 24.08.2020. u 22:46 sati zaprimljena je dojava o požaru u centru Supernova u Varaždinu. Prema dojavi se radilo o dimu i plamenu koji je vidljiv sa benzinske postaje Crodux nasuprot centra Supernova. Na intervenciju je upućena Zagora 01,te Zagora 02 sa 7 vatrogasaca. Na mjestu intervencije nije uočena točna lokacija požara te su dodatne informacije zatražene na crpki Crodux od dojaviteljice koja je rekla da je troje ljudi spomenulo da vide plamen i dim koji izlaze sa krova centra iznad trgovine Špar. Kontaktiran je dežurni čuvar koji je otključao ulaz na krov objekta. Provjerom krova ustanovljeno je da se radi o požaru transformatora koji napaja reklamu. Plamen je bio jedva vidljiv, a dima gotovo da i nije bilo. Nakon provjere, ogoljeli i izgorjeli vodiči ohlađeni su i ugašeni uz pomoć vode iz jednog aparata VP-15.

Skip to content