Požar čempresa

Dana, 23.07.2020. nakon što je autocisterna upućena na intervenciju u ulicu Široke Ledine u Varaždinu, po dolasku na mjesto intervencije preusmjerena je sa tri člana posade na požar čempresa na Banjščinu . Na mjestu intervencije zatečeni su pripadnici DVD-a Varaždin Breg i DVD-a Kneginec Gornji koji su već započeli sa gašenjem te im je samo prepumpano 2,5 m 3 vode.

Skip to content