Rojenje stršljena

Dana 21.07.2020. zaprimili smo dojavu da je došlo do rojenja štršljana na sljemenu krova te da je potrebno uz pomoć autoljestve dići veterinara koji će izvršiti zbrinjavanje. Na tehničku intervenciju izašli smo sa Zagorom – 03 i dva vatrogasca u Vinogradsku ulicu u Jakopovec, općina Jalžabet. Nakon što smo završili sa intervencijom vratili smo se u postrojbu.

Skip to content