Uklanjanje stabla s prometnice

Dana, 29.06.2020. u 19:12 sati iz C112 zaprimljena je dojava o potrebi uklanjanja stabla koje je palo na prometnicu u Ulici Z. Frankopana 10 u Varaždinu. Na intervenciju je upućena Zagora 06 sa tri djelatnika. Dolaskom na mjesto intervencije zatečena je grana koja je napukla i pala na prometnicu. Uz pomoć motorne pile grana je odrezana i uklonjena.