Propuštanje plina

Dana 30.03.2020. u 21:56h zaprimili smo dojavu o požaru na plinskom spremniku u V. Toplicama ,Trg Slobode 1, u krugu bolnice. Na intervenciju smo izašli sa navalnim i kombiniranim vozilom te 8 vatrogasaca. Do našeg dolaska na mjestu intervencije nalazili su se pripadnici DVD – a Varaždinske Toplice sa 10 članova i tri vozila te djelatnici policije. Dolaskom na mjesto intervencije utvrđeno je da nije došlo do požara na spremniku s plinom već do propuštanja plina na sigurnosnom ventilu te zapaljenje istog ,a koji se nalazio na isparivaču. Požar je pogasio i zatvorio ventile na dovodu plina od spremnika do isparivača dežurni vatrogasac bolnice sa dva aparata S – 50. Uz pomoć exploziometra provjerili smo da nema daljnjeg puštanja plina te se nakon toga vratili u postrojbu. Na mjestu intervencije ostali su djelatnici DVD – a Varaždinske Toplice i policija.

Skip to content